حمص همراه با تکه های گوشت سرخ شده، پرک بادام و روغن زیتون