کاهو، پنیر هالومی گریل شده، پرتقال، توت فرنگی، نخود و سس بادام زمینی