جوجه کباب با استخوان همراه با ادویه و چاشنی های عربی