نوعه ته چین عربی تهیه شده با برنج مجبوس، گوشت گوساله و بادمجان سرخ شده