پیش غذای عربی تهیه شده از عصاره فلفل دلمه ای کبابی، گردو، روغن زیتون و پوره گوجه