نوعی کوفته برنج سرخ شده پر شده با خوراک گوشت همراه با سس ماست ارده